Uitleg

Angst is een pijnlijk gevoel van onbehagen en van een mogelijk dreigend gevaar. Als de omgeving geen aanleiding geeft voor angst, spreekt met van een angststoornis. Iedereen is wel eens angstig. Maar bij een angststoornis is die angst ongegrond: de omstandigheden vormen geen aanleiding voor de angst. Door een angststoornis gaat men op den duur doodgewone situaties vermijden. Een normaal leven leiden wordt dan moeilijk. De gevolgen van een angststoornis kunnen zeer ernstig zijn (zoals vereenzaming en alcoholmisbruik), ook voor partner/familieleden. De term angststoornis is een verzamelnaam. Hieronder volgt een beschrijving van de meest voorkomende soorten angsten. Een paniekstoornis is een onverwachte aanval van een steeds terugkerende, overweldigende angst. Een fobie is een angst voor een specifiek object of een specifieke situatie. Daarentegen is bij een gegenerliseerde angst sprake van een voortdurende angst die het leven beheerst. De obsessief-compulsieve stoornis (OCS) ofwel dwangneurose is een psychiatrische stoornis, met als kenmerk angst verwekkende gedachten (obsessies) en dwanghandelingen (compulsies). Een ongewenste gedachte keert steeds terug, vaak met een seksuele of agressieve inhoud. Dwanghandelingen kunnen dan gaan dienen om de gedachten als het ware te bezweren of te onderdrukken.  Zielsziekten worden in de spirituele op een andere manier benaderd en uitgelegd. Rimpels op je ziel streeft ernaar beide werelden met elkaar in contact te brengen.  Omdat de drempel hoog is bij het zoeken van hulp, kunt eerst contact opnemen met één van onze ervaringsdeskundige coaches. Het biedt u de mogelijkheid geheel anoniem uw verhaal te vertellen. Indien nodig zullen onze coaches u doorverwijzen naar de reguliere instanties.
Lees meer
Ook bij deze methode is er net als bij het mediumschap en channeling, sprake van afstemming op de juiste frequentie. Het medium wordt geleid of deels overgenomen door gidsen of lichtwezens tijdens het schrijven. Er komen boodschappen door die voor de consultant/vrager van belang zijn. Automatisch schilderen en/of tekenen Het medium wordt overgenomen door een gids of lichtwezen die via een schilderij of tekening boodschappen doorgeeft. Sommige mediums zijn gespecialiseerd in het tekenen van gidsen. Sommige mediums maken de mooiste kunstwerken terwijl zij in trance zijn. Op de homepage kun je zien welke coach over deze gave beschikt.
Lees meer
Bewustwording is een geleidelijk proces. De laagjes worden één voor één losgeweekt. Oude overtuigingen maken plaats voor gevoelsmatige overtuigingen die van binnenuit naar buiten worden gekeerd. Angsten mogen worden losgelaten. Deze worden vervangen voor moed en vertrouwen. Verdriet dat we jaren hebben genegeerd of weggestopt, zal aan de oppervlakte verschijnen. Ook dit mag worden verwerkt alvorens we het los kunnen laten. Kortom; er zijn vele fases die doorleefd en doorvoeld mogen worden. Daarna kan men deze gevoelens voorgoed loslaten. Dan is men bevrijd. Er ontstaat ruimte om met vol potentieel te kunnen leven. Het proces van bewustwording is waarschijnlijk niet het eerste waaraan je denkt als je op zoek gaat naar wegen om los te breken uit je huidige situatie.  Bewustwording ontstaat vanuit de behoefte om dichter bij je eigen waarheid te komen. DE WAARHEID bestaat namelijk niet. Ieder mens heeft zijn eigen waarheid. Vanuit transformatie (zie uitleg transformatie) zul je jouw eigen waarheid omarmen zonder dat je behoefte hebt dit op anderen over te brengen. Je bent je ervan bewust dat iedereen zijn eigen waarheid (be)leeft.  Bewustwording gaat meestal vooraf aan het transformatieproces. In de spirituele wereld noemt men dit ook wel ontwaken. Het is als wakker worden uit een vervelende droom. Alle coaches kunnen je bijstaan tijdens bewustwordingsprocessen  Bel 0909-0237 Kijk op de homepage welke coaches er nu voor jou aanwezig zijn.
Lees meer
Als u last hebt van een bipolaire stoornis dan heeft u sterke stemmingswisselingen, in afwisselend manische of hypoman periodes en depressieve episodes. Daarnaast zijn er ook periodes waarin uw stemming stabiel is en u zich 'normaal' voelt. Tijdens een manie of periode van hypomanie voelt u zich alsof u de hele wereld aankunt. U hebt veel energie en bent erg druk. Tijdens een depressieve periode voelt u zich juist ontzettend somber en hebt u nergens zin in. U kunt alleen de diagnose bipolaire stoornis krijgen wanneer u tenminste één keer een periode van (hypo)manie hebt meegemaakt in combinatie met een depressieve periode. Het krijgen van vier ziekte-episoden of meer per jaar wordt 'rapid cycling' genoemd; snelle wisseling. Wat is een bipolaire stoornis? Een bipolaire stoornis is een ernstige psychische aandoening die niet vanzelf overgaat en voorkomt bij 1 tot 2 procent van de Nederlandse bevolking. Bron: Psyq Zielsziekten worden in de spirituele op een andere manier benaderd en uitgelegd. Rimpels op je ziel streeft ernaar beide werelden met elkaar in contact te brengen.  Omdat de drempel hoog is bij het zoeken van hulp, kunt eerst contact opnemen met één van onze ervaringsdeskundige coaches. Het biedt u de mogelijkheid geheel anoniem uw verhaal te vertellen. Indien nodig zullen onze coaches u doorverwijzen naar de reguliere instanties.
Lees meer
Borderline is een persoonlijkheidsstoornis, ook bekend als emotie- regulatiestoornis. De stoornis is gekenmerkt door abnormaal gedrag dat zich vooral uit in onstabiele relaties, een onstabiel zelfbeeld en hevige stemmingswisselingen. Vaak is er sprake van een sterke angst om verlaten te worden, impulsief gedrag, een gevoel van leegte en zelfverminking. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 1% tot 1,7% van de mensen uit de algemene bevolking een borderline-persoonlijkheidsstoornis heeft. Anders dan veel mensen denken, komt deze stoornis evenveel voor bij mannen als bij vrouwen. Mensen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis kunnen onderling ook erg van elkaar verschillen. Dit komt door een grote verscheidenheid aan symptomen en gedragingen die bij deze stoornis passen. Toch zijn er ook overeenkomsten. Wanneer je een borderline-persoonlijkheidsstoornis hebt: Voel je vaak niet in balans, maar erg instabiel en kun je (ook voor jezelf) soms onvoorspelbaar reageren. Je voelt je vaak snel afgewezen en bent bang om door mensen die belangrijk voor je zijn in de steek gelaten te worden. Je kunt sterk emotioneel reageren als dat dreigt te gebeuren. Soms houd je mensen daarmee ook op afstand.  Je kunt last hebben van wantrouwen naar andere mensen toe en je laat je misschien door niemand echt kennen. Het is voor iemand met een borderline-persoonlijkheidsstoornis dan ook niet makkelijk om vriendschappen en relaties te behouden. Eigenlijk was dit al zo toen je jong was. Doorgaans heb je weinig grip op je emoties: de kleinste aanleiding kan je erg raken en je bijvoorbeeld onredelijk boos maken, zo boos dat je zin hebt om met dingen te gooien. Anderen vinden dan soms dat je overdrijft of te gevoelig reageert en zelf snapt je vaak ook niet goed waarom je zo emotioneel reageert. Je gevoeligheid maakt ook dat je soms impulsief reageert en dat je bijvoorbeeld dingen doet die schadelijk zijn voor jezelf of voor anderen. Zoals roekeloos autorijden of middelenmisbruik. Ook kan het voorkomen dat je jezelf snijdt, of op een andere manier beschadigt. Liever die pijn dan die leegte en pijn van binnen voelen. Maar de andere kant is ook waar. Soms lijkt je juist onaangeroerd door gebeurtenissen die mensen doorgaans erg van streek zouden maken. Op dat soort momenten voel je jezelf eerder vlak en gevoelloos. Je weet soms niet meer wie je nu eigenlijk bent en wat je voelt. Wanneer je gevoelens en het idee over wie je bent steeds alle kanten op gaan, kost dat veel energie en stress. Mensen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis hebben dan ook vaak stress gerelateerd lichamelijke klachten en angststoornissen. Mensen met deze stoornis hebben ook vaker dan anderen een posttraumatische stress stoornis of een eetstoornis zoals boulimia. Verder hebben mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis vaak last van somberheidklachten. Ongeveer een derde van de mensen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis heeft minimaal één andere persoonlijkheidsstoornis. Ook blijkt uit onderzoek dat mensen met deze stoornis een veel grotere kans op misbruik van alcohol of andere middelen hebben dan anderen. Een borderline-persoonlijkheidsstoornis heeft vaak ook een negatieve invloed hebben op je lichamelijke gezondheid. Denk maar eens aan lichamelijke problemen door middelenmisbruik of veel wisselende seksuele contacten bijvoorbeeld. Zielsziekten worden in de spirituele op een andere manier benaderd en uitgelegd. Rimpels op je ziel streeft ernaar beide werelden met elkaar in contact te brengen.  Omdat de drempel hoog is bij het zoeken van hulp, kunt eerst contact opnemen met één van onze ervaringsdeskundige coaches. Het biedt u de mogelijkheid geheel anoniem uw verhaal te vertellen. Indien nodig zullen onze coaches u doorverwijzen naar de reguliere instanties.
Lees meer
Burn-out Behandeling, Symptomen en Oorzaken van Burn-out Wat is een burn-out? Burn-out wordt gezien als een uitputtingsreactie van lichaam en geest ten gevolge van werkstress. Mensen met een burn-out omschrijven dit vaak als het leeg raken van de accu, het voortdurend in een te hoge versnelling staan of het zover uitrekken van een elastiek totdat deze knapt.  NB: Vanaf 1 januari 2012 valt burn-out niet langer onder de ziektekostenverzekering. Medisch gezien (DSM IV) valt burn-out onder de aanpassingsstoornissen, en juist die worden vanaf 1 januari 2012 niet meer vergoed. U dient de behandeling voor burn-out dan ook zelf te bekostigen. Veelal zijn werkgevers bereid (mee) te betalen. Indien u aanhoudende klachten heeft (langer dan 6 maanden) wordt de behandeling wel vergoed vanuit de basisverzekering. De verwijsbrief van uw (huis)arts dient aan te geven dat het om aanhoudende klachten gaat die al langer dan 6 maanden duren. Bron: GGZ Zielsziekten worden in de spirituele op een andere manier benaderd en uitgelegd. Rimpels op je ziel streeft ernaar beide werelden met elkaar in contact te brengen.  Omdat de drempel hoog is bij het zoeken van hulp, kunt eerst contact opnemen met één van onze ervaringsdeskundige coaches. Het biedt u de mogelijkheid geheel anoniem uw verhaal te vertellen. Indien nodig zullen onze coaches u doorverwijzen naar de reguliere instanties.  
Lees meer
Bij deze methode stemt het medium af op een trillings frequentie. (denk hierbij aan de frequentie van een radio)Het medium geeft de informatie door die langs deze weg tot haar/hem komt. Het is vergelijkbaarmet automatisch schrift. Channeling is dus een vorm van mediumschap. Op deze manier ontvangt het medium gedichten of speciale boodschappen uit de lichtwereld. 
Lees meer
Depressie is een benaming voor een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid. In het dagelijkse spraakgebruik wordt de term 'depressief' gebruikt voor uiteenlopende gemoedstoestanden, variërend van een korte dip tot ernstige neerslachtigheid. DESPRESSIE SYMPTHOMEN Volgens de DSM-IV (een psychiatrisch classificatiesysteem) is er sprake van een depressie als er minstens vijf van de volgende symptomen gedurende ten minste twee weken aanwezig zijn geweest. De symptomen dienen te wijzen op een verandering ten opzichte van het eerdere functioneren. Ten minste één van de symptomen is depressieve stemming (1) of vermindering van interesse en plezier (2). Depressieve stemming (of geprikkeldheid bij kinderen en jongeren) gedurende vrijwel de gehele dag, bijna elke dag. Duidelijke vermindering van interesse voor of plezier aan (bijna) alle activiteiten, gedurende vrijwel de gehele dag, bijna elke dag. Onopzettelijk, duidelijk gewichtsverlies of onopzettelijke gewichtstoename, of een af- of toename van de eetlust. Bij kinderen kan er sprake zijn van het uitblijven van de verwachte gewichtstoename. Slaapklachten: niet (voldoende) kunnen slapen, te veel moeten slapen, bijna elke dag. Psychomotorische gejaagdheid of geremdheid, bijna elke dag. Vermoeidheid of verlies van energie, bijna elke dag. Gevoelens van waardeloosheid, of ernstige c.q. inadequate schuldgevoelens. Vermindering van het vermogen om te denken, zich te concentreren, of besluiteloosheid. Gevoelens van wanhoop, zelfmoordgedachten, fantasieën over zelfmoord zonder specifieke plannen, een zelfmoordpoging of een specifiek plan voor zelfmoord. Niet alleen de vrees dood te gaan. Bron: depressie.nl Zielsziekten worden in de spirituele op een andere manier benaderd en uitgelegd. Rimpels op je ziel streeft ernaar beide werelden met elkaar in contact te brengen.  Omdat de drempel hoog is bij het zoeken van hulp, kunt eerst contact opnemen met één van onze ervaringsdeskundige coaches. Het biedt u de mogelijkheid geheel anoniem uw verhaal te vertellen. Indien nodig zullen onze coaches u doorverwijzen naar de reguliere instanties.  
Lees meer
Over dromen valt heel veel te vertellen. Er zijn meerdere soorten dromen. Er zijn verwerkingsdromen van dag resten maar ook voorspellende dromen. In je slaap zet je het denken stil. Het is de ultieme vorm van mediteren. In deze hoedanigheid sta je open voor de spirituele wereld. Je kunt hierdoor voorspellende dromen krijgen of boodschappen doorkrijgen van je geestelijke begeleiders. De betekenis van dromen voor je spirituele groei? Het begrijpen van je dromen kan van groot belang zijn voor je spirituele groei en bewustwording. We groeien door ervaring of/en door inzicht. Ervaring is nodig om te groeien, we ervaren pijn en voelen weerstand. Soms verschijnt er iemand op je pad die je de juiste aanwijzingen geeft. Iemand die zijn wijsheid met jou wil delen. Het kan je helpen inzicht te krijgen. Maar die wijsheid kan zich ook in je dromen manifesteren.
Lees meer
Het proces van bewustwording is waarschijnlijk niet het eerste waaraan je denkt als je op zoek gaat naar wegen om los te breken uit je huidige situatie.  Bewustwording ontstaat vanuit de behoefte om dichter bij je eigen waarheid te komen. DE WAARHEID bestaat namelijk niet. Ieder mens heeft zijn eigen waarheid. Vanuit transformatie (zie uitleg transformatie) zul je jouw eigen waarheid omarmen zonder dat je behoefte hebt dit op anderen over te brengen. Je bent je ervan bewust dat iedereen zijn eigen waarheid (be)leeft.  Bewustwording gaat meestal vooraf aan het transformatieproces. In de spirituele wereld noemt men dit ook wel ontwaken. Het is als wakker worden uit een vervelende droom. Alle coaches kunnen je bijstaan tijdens bewustwordingsprocessen  Bel 0909-0237 Kijk op de homepage welke coaches er nu voor jou aanwezig zijn.
Lees meer
Energie Alles bestaat uit energie en trilling. Het is als een radio. De antenne zendt signalen uit en de radio kan deze opvangen. Afhankelijk van de frequentie waarop de radio is afgestemd zal deze zijn signalen ontvangen. We kunnen zelf afstemmen. Wie van klassiek houdt, zal de juiste frequentie opzoeken die prettig voelt. Hardrock zal hem uit balans brengen. Energie discrimineert niet en is voor iedereen hetzelfde maar zal eenieder de energie gebruiken zoals voor hem of haar het beste is. Wanneer de juffrouw 1 kilo klei in gelijke porties verdeeld onder 4 kleuters en vraagt of zij er iets van willen maken, zullen zij allemaal iets anders creëren. Zij doen dit vol overgave en zijn zij trots op het resultaat. Vooraf hebben zij geen enkele angst voor het oordeel dat anderen zullen hebben.  Dezelfde klei maar 4 verschillende uitkomsten. Het is belangrijk te beseffen dat we verantwoordelijk zijn voor de manier hoe we met energie omgaan. We kunnen creëren wat we nodig hebben.
Lees meer
Het woord engel is afkomstig van het Griekse woord ‘Angelos’ = boodschapper. Engelen zijn net als wij energetische wezens. Zij leven echter niet in de materie. Engelen staan als een energetische brug tussen de hemel en aarde, als transformator van energie. Zij zetten de universele energie van ‘Het Al’ of ‘God’ (hoe jij deze creatiekracht wilt benoemen mag je zelf bepalen, in dit artikel noem ik het God) om naar de fysieke, materiële energie op aarde. Engelen zijn onsterfelijk, gecreëerd uit pure bewustzijnsenergie. De liefdesenergie van God. Elke engel is een pure uiting van liefde. In de spirituele wereld kent men alleen onvoorwaardelijke liefde. De menigen over engelen zijn uiteenlopend. Vanuit het geloof zijn het hogere lichtwezens die het aardse leven zijn ontstegen.  Toch spreken wij ook weleens over een engel op aarde en zijn sommige mensen ervan overtuigd dat de engelen ook in materie onder ons zijn. Engelen en lichtwezens helpen ons tijdens belangrijke transformatie processen, bewustwording en groei. De boodschappen zijn direct maar soms moeilijk te vertalen naar ons aarde denken.  Dit alles in het belang van jouw groei en bewustwording. Zij houden zich doorgaans niet bezig met onze oppervlakkige aardse zorgen omdat zij het grote geheel in het juiste verband zien.  Veel mensen hebben een herinnering aan het moment dat zij afscheid namen van hun begeleiders, vlak voor de aardse geboorte. Het is geen afscheid maar wordt doormensen wel als zodanig ervaren. Enkele van onze coaches werken met engelenenergie. Deze energie is hoger en verfijnder dan de energie van een gids.  Gidsen werken in de frequentie van de 3D realiteit. Engelen in 5D en hoger.  Coach Ana is zich er vanaf haar prille jeugd al van bewust dat zij wordt begeleidt door een engel. Deze manifesteert zich meestal wanneer zij zich weer op een keerpunt in haar leven bevindt. Tevens voelt zij een duidelijke leiding wanneer zij haar werk als spiritueel therapeut uitoefent. Je kunt met Ana in contact komen via 0909-0237 box 01
Lees meer
Regressie en gids sessie volgens de methode Jan Kleyn.In 1994 maakte ik kennis met regressietherapeut Jan Kleyn. Middels een regressie kon ik het contact met mijn gids herstellen. Voor de één is dat een gestalte en voor de ander is het een engel. Uiteindelijk is het je innerlijke stem oftewel hogere zelf.Wie is jouw gids?De gids begeleidt ons door het leven en staat ons bij met raad die we ontvangen middels ingevingen en signalen. Door zorgen en beïnvloeding van buitenaf, zijn wij niet meer in staat de stem van deze leiding te horen of/en te voelen.Mijn reis naar het lichtMijn gids is een engel die zich al op jonge leeftijd aan mij manifesteerde. Als klein meisje nam hij mij mee naar een onaards wit licht. Tot een bepaalde leeftijd was de verbinding heel sterk maar gaandeweg raakte ik door aardse beïnvloeding het contact kwijt. Dankzij een sessie bij Jan werd dit contact weer hersteld. De engel is nooit weggeweest maar door zorgen en verdriet werd dit contact versluierd. Wanneer ik door een moeilijke periode heenga waarin ik belangrijke beslissingen moet nemen, voel ik duidelijk kracht en leiding. Vorige levensTijdens de sessie ging ik met mijn gids terug naar een vorig leven. Hier kreeg ik antwoorden op de vele vragen die ik toen had. De regressie maakte onder andere duidelijk hoe ik in een vorig leven ben gestorven. Hierdoor werd een probleem in het huidige leven opgelost. Onder de indrukNiet alleen de sessie maakte indruk. Ik was ook onder de indruk van Jan als mens. Destijds had ik een praktijk in Zoetermeer. Jan nodigde mij uit zijn leerling te worden. Veel mensen heb ik destijds mogen helpen met het herstellen van het contact met hun gids. Helaas moest ik vanwege privéomstandigheden stoppen met mijn praktijk. Achteraf begrijp ik waarom. Ruim 25 jaar later ben ik gegroeid in mijn bewustzijn waardoor ik mijn visie en beleving heb kunnen updaten.Nu (weer) in mijn praktijkIn het heden heb ik besloten de regressietherapie weer in mijn praktijk toe te passen. Inmiddels heb ik enkele methodes van mijzelf geïntegreerd en laat ook ik mij tijdens een sessie leiden door mijn gids. Blokkades worden opgehevenUiteraard is iedere sessie uniek en zullen alleen de thema’s aan de orde komen die in het Nu een blokkade vormen. Blokkades worden vaak gevormd door aangeleerde overtuigingen maar kunnen deze ook in een vorig leven zijn ontstaan.Reis naar de toekomstOmdat tijd slechts een aards begrip is en dus vanuit universeel begrip niet bestaat, kun je onder de leiding van je gids ook vooruitkijken. Ieder mens is nieuwsgierig naar de toekomst maar is het beter de antwoorden uit jezelf te laten komen. Jouw gids kan jou daar tijdens een regressie bij helpen. Eventuele blokkades worden zichtbaar waardoor het eenvoudiger is deze op te heffen. De weg naar je doel is nu vrij en toegankelijk. De energie kan weer volop stromen.UniekIedere sessie is uniek en mogen wij erop vertrouwen dat de antwoorden die je op dit moment ontvangt belangrijk zijn. Het is aan te raden zonder enkele verwachting in regressie te gaan. Op die manier ontstaat er ruimte voor verrassingen. Ons denken vormt namelijk de grootste blokkade om wonderen in je leven te kunnen verwelkomen. Afspraak makenWanneer je bent geïnteresseerd in een regressie sessie, ontvang ik je graag in mijn praktijk te Den Haag. Stuur een mail met je telefoonnummer naar info@rimpelsopjeziel.nl. Ik zal dan z.s.m. contact met je opnemen zodat je al je vragen kunt stellen. Misschien snel tot ziens.Meer over JanJan Kleyn (1927-1998) geldt nationaal en internationaal als een van de experts op het gebied van Gidsen, het leven na de dood en regressietherapie. Veel regressietherapeuten werken vandaag de dag met de ‘Methode Jan Kleyn’. Jan Kleyn maakte in 1975 kennis met zijn eigen Hoofdgids Leila. Tijdens een autorit hoorde hij opeens haar stem. Samen met haar en andere Gidsen heeft hij een zeer effectieve regressiemethode ontwikkeld, waarmee ook gewone mensen zelf met hun Gids kunnen kennismaken – en zo prettiger en gemakkelijker kunnen leven. Jan Kleyn heeft, met zijn eigen methode, duizenden mensen met hun Gidsen in contact gebracht. Gelukkig blijven zijn kennis en inzichten bewaard in zijn boeken, die blijvend inspireren.
Lees meer

HSP

HSP- Overprikkeling van je zenuwstelsel.Zelfkennis: Begrijp wat HSP inhoudt. Hoe je ermee om kunt gaan samen met je karaktereigenschappen. Het draagbaar maken om te kunnen overleven in de maatschappij. Leer te begrijpen wat je lichaam nodig heeft en naar de signalen te luisteren die het lichaam aangeeft.Een nieuw jasje: Het verleden doelbewust in een ander jasje steken, nu het voor je helder is dat je een HSPer bent. Door onbegrip van ouders en andere mensen die op je pad zijn gekruist, waren je " fouten " onvermijdelijk. Je eigenwaarde stijgt nu het duidelijk wordt wat het heeft getemperd.Helen: Je diepe wonden helen is een grote uitdaging. Als kind was je "anders", andere mensen zagen je als "anders", waardoor het niet makkelijk was om te overleven. Het is een lijdzaam pad, maar het brengt je naar je innerlijke zelf terug. Schuif het niet vooruit, maar begin er vandaag nog aan.Hulp: Voor je eigen bestwil, kan en moet je betrokken zijn bij de wereld om je heen. Jij bent belangrijk voor de wereld. Probeer daar een middenweg in te vinden. Wij van " De energieke hand " kunnen je daarbij ondersteunen.Omarm de wereld met jouw gave!Liefs, Sylvia vd Vooren Box 06
Lees meer
 Een belangrijke eerste stap in het transformeren van emotionele stress is het opruimen van sterke negatieve emoties en oordelen op het moment dat ze opkomen. Zo gauw je voelt dat je energie die kant op gaat, kun je de Neutral gebruiken om opnieuw te focussen en terug te gaan naar je hartgevoel. Hiermee schep je ruimte voor jezelf om je emoties te kalmeren en aansluitend daarop kun je starten met het opbouwen van je kracht en helderheid in je denken. Op het moment dat onze emoties storend worden, zijn we geneigd te oordelen richting onszelf en anderen. Je geest zal, net als een computer, het waarom gaan analyseren, rekent de volgende stappen al uit en haalt herinneringen op van wanneer je je eerder zo gevoeld hebt. Vervolgens maak je adrenaline aan, je hartslag en bloeddruk gaan omhoog. Je komt in de vecht of vlucht stand. Dit alles wordt in gang gezet door het autonome zenuwstelsel. Als er adrenaline wordt aangemaakt, wordt er ook cortisol aangemaakt. Dat zorgt ervoor dat je weer rustig wordt. Als die twee goed samenwerken, is er balans. We noemen dat coherent zijn. Zie het maar als het gas en rempedaal van de auto. Adrenaline is gasgeven, cortisol is afremmen. Bij disbalans, lees aanhoudende stress, trap je dus continue op het rem en gaspedaal. En je auto zal hortend en stotend door het verkeer gaan. En ben je dus niet coherent. De linkerkant van het plaatje hieronder, daar wil je dus zo snel als mogelijk van weg zijn. De aanhoudende aanmaak van cortisol is namelijk niet goed voor je gezondheid. Aan de rechterkant van het plaatje worden de hormonen oxytocine en DHEA aangemaakt. De eerste noemt men ook wel het geluk hormoon en de tweede het vitaliteit hormoon. Aan de emoties zie je ook al dat we aan die kant moeten zijn en als het even kan, blijven. De realiteit van nu, laat vaak anders zien. Dat is okay, als je maar weet wat je er aan doen kan. De Kracht van de Neutral als gereedschap is, dat het je helpt dit moment te pauzeren zodat je die gedachten en reacties kan stoppen. Vervolgens helpt de Neutral je om je hart als gids, je hart intelligentie, binnen te laten komen en het wegvloeien van je energie stop te zetten. Het veroordelen van jezelf en anderen zorgt ervoor dat je energie wegvloeit en je je slecht gaat voelen. Het helpt je niet richting oplossingen. Je bent teleurgesteld in jezelf wat je nog meer energie kost. We kunnen deze gedachten stoppen door gebruik te maken van de techniek die de Neutral heet. Het toepassen van de Neutral help je je gedachten en je emoties en je fysiologische staat terug te brengen naar “neutraal”. Denk aan neutraal als een pauzemoment waarin je even een stap terug doet, je kalmeert en je ruimte creëert in je hoofd wat maakt dat je open komt te staan voor meer mogelijkheden. Toepassing van de Neutral. Herken en erken die stressvolle gedachte. Hij is er tenslotte. 1. Neem een time-out. Adem rustig en diep in. Stel je voor dat je in en uitademt door het hartgebied in het midden van je borst. 2. Probeer je los te maken van je stressvolle gedachte en gevoelens terwijl je rustig doorademt. 3. Blijf dit doen tot je rustig wordt en neutraliseer daarmee de emotionele lading. Gebruik stap 1 direct op het moment dat je voelt dat je emoties met je op de loop gaan. Neem een time-out door uit de emotie te stappen. De hartademhaling helpt je om de aandacht en de energie uit je hoofd terug te trekken, daar waar de negatieve gedachtes en gevoelens zich aan het ophopen zijn. Adem rustig en diep in en uit terwijl je je voorstelt dat je adem in en uitstroomt door je hartstreek in het midden van je borst. In stap 2 koppel je je los van je stressvolle gedachten en gevoelens terwijl je rustig door ademt. Alleen al de intentie om je terug te trekken maakt dat je je bevrijdt van veel emotionele lading. In stap 3 blijf je doorgaan met voorgaand proces tot je rustig bent en je de emotionele lading geneutraliseerd hebt. Let wel, dit wil niet zeggen dat je geen irritatie, angst of andere stressvolle gevoelens meer voelt. Het betekent dat je de lading er af hebt gehaald. De ademhaling, die we Hartfocus noemen, kun je net zoveel doen als je wilt. Maak er een routine van en hij zal je helpen op elk moment dat het nodig is. Succes. John Webster Wil je weten wat hartcoherentie voor jou kan betekenen?  Bel 0909-0237 box 02 Kijk op www.rimpelsopjeziel.nl of John beschikbaar is.
Lees meer
Huidhonger Onze huid is m.u.v. onze hersenen het meest belangrijke orgaan dat we hebben. Aanraking en streling is van levensbelang en zet een proces in werking dat niet alleen voor welbehagen zorgt, maar ook voor een betere gezondheid. Veel mensen lijden onder het gebrek van aanrakingen en ondervinden hier hinder van. Vaak zelfs zonder dat ze weten wat de oorzaak van die hinder is. De hunkering naar aanraking noemen we 'huidhonger'.
Lees meer
Huidhonger Onze huid is m.u.v. onze hersenen het meest belangrijke orgaan dat we hebben. Aanraking en streling is van levensbelang en zet een proces in werking dat niet alleen voor welbehagen zorgt, maar ook voor een betere gezondheid. Veel mensen lijden onder het gebrek van aanrakingen en ondervinden hier hinder van. Vaak zelfs zonder dat ze weten wat de oorzaak van die hinder is. De hunkering naar aanraking noemen we 'huidhonger'. lees meer op https://www.rimpelsopjeziel.nl/praktijk-ana
Lees meer
De 36 kaarten van Mlle Lenormand vragen een heel andere benadering dan wanneer je de tarot zou leggen. Waar de tarotkaarten vooral spiegelen en inzicht laten zien, kun je door goed gebruik te maken van de Lenormandkaarten veel sneller en gedetailleerder ingaan op een bepaalde situatie en kun je -vaker dan bij de tarot, ook een stukje toekomst zien. Lenormandkaarten en de raakvlakken met speelkaarten en tarot De vier kleuren  Het traditionele kaartspel is verdeeld in vier reeksen van 9. De Klavers, Schoppen, Ruiten en Harten. Deze worden de 4 kleuren van het kaartspel genoemd. De vier kleuren van het kaartspel van Mlle Lenormand, maar ook van de hedendaagse 'gewone' speelkaarten, zijn gebaseerd op de vier kleuren van de Tarot. Kijk op de homepage welke coach met de lenormandkaarten werkt. Zij zullen je graag uitleg geven.
Lees meer
Een medium is hoog gevoelig voor dimensies die voor andere mensen niet voelbaar of tastbaar zijn. Hierdoor kan hij of zij een middelaar zijn tussen het ontastbare en de fysieke wereld. Omdat we energetische wezens zijn, blijft de energie van een (fysiek)overledene voor een medium voelbaar. Alles bestaat uit energie en trilling. Het medium is een ontvanger en in staat door middel van symbolen die hij of zij doorkrijgt de signalen te vertalen naar een boodschap die de consultant kan herkennen.  Het is als een radio. De antenne zendt signalen uit en de radio kan deze opvangen. Afhankelijk van de frequentie waarop de radio is afgestemd zal hij zijn signalen ontvangen. We kunnen zelf afstemmen. Wie van klassiek houdt, zal de juiste frequentie opzoeken die prettig voelt. Hard rock zal hem uit balans brengen. De afstemming van het medium is dus bepalend voor de frequentie. Hoe zuiverder de afstemming van het medium is, des beter de afstemming op de lichtwereld zal zijn. Mediums met onverwerkte emoties en boosheid zijn in dat opzicht niet 100% betrouwbaar. Omdat ieder mens soms gehinderd wordt door (tijdelijke) emoties, is het belangrijk dat hij zijn verantwoording neemt en andere mensen daar niet aan blootstelt. Van wie kun je een boodschap verwachten? Dan kan zijn van overleden dierbaren, gidsen, engelen of hogere lichtwezens. Dit is dus afhankelijk van de afstemming van het medium. Op welke frequentie bevindt het medium zich? Welke boodschappen kun je verwachten? Overleden dierbaren Van overleden dierbaren kun je vaak bevestiging krijgen dat zij na een fysieke ziekte weer geheeld zijn. Zij kunnen antwoord geven op praktische vraagstukken over jou en je familie. Soms vragen zij vergeving voor hun daden omdat ze de situatie nu vanuit een ruimer perspectief kunnen bezien. Ego speelt nu geen rol meer. Wat is het voordeel van het raadplegen van een medium? Het kan inzicht, rust, troost en kracht geven. Wil jij direct antwoord op jouw vragen? Neem contact op met een deskundig medium van Rimpels op je ziel.  Hoe herken je een betrouwbaar medium Een medium geeft, zonder enige voorkennis of vragen, informatie door. Hoe werkt een medium? Door middel van: Een foto van de overledene Erkende en betrouwbare mediums De erkende mediums die bij ons op de advieslijn werken, hebben allemaal de nodige ervaring opgedaan om als boodschapper te fungeren. Omdat ze naast het mediumschap ook vaak andere disciplines beheersen, kunnen ze het contact op de juiste wijze interpreteren.  Veel mediums werken tevens als paragnost, coach, astroloog, raadgever, tarotist, numeroloog, engelen expert, et cetera. De spirituele wereld is hen dus niet vreemd. Maar het is lang niet iedereen gegeven om contact te leggen met overleden dierbaren. Daarvoor dien je toch echt bij een betrouwbaar medium te zijn! Wat is het verschil tussen een paragnost en medium? Een medium is een schakel tussen hemel en aarde. Een paragnost voelt energieën bij mensen. Hij of zij kan (soms) middels een voorwerp aanvoelen in welke staat de vraagsteller verkeerd. Een paragnost kan ook vermiste personen opsporen aan de hand van een voorwerp. Hij krijgt beelden en visioenen of/en kan helder horen en voelen.  In dit geval doet de tijd niet ter zake. Volgens universele begrippen bestaat tijd niet maar gebeurt alles op tijd. Ieder mens draagt informatie over zichzelf mee in zijn energieveld ook wel aura genoemd. De paragnost is in staat deze energie op te pakken en te vertalen. Zo kan hij bijvoorbeeld ook zien of voelen of iemand ziek is. Op die manier kan hij iemand tijdig doorsturen naar een arts. Een paragnost werkt ook vaak met hulpmiddelen zoals, kaarten en pendels. Er is een wezenlijk verschil tussen mediums en paragnosten. Het meest wezenlijke verschil tussen een medium en paragnost is dat een medium in de bovenwereld contact met overledenen kan leggen. Niet iedere paragnost is dit machtig. Boodschappen uit het hiernamaals via een betrouwbaar medium Eigenlijk geeft het woord medium al aan dat een medium in het midden staat tussen jou en de overledene. Vanuit het Latijns vertaalt, betekent medium namelijk ‘midden’. Jij als aanvrager maakt gebruik van dit ‘midden’. Maar ook overgegane zielen leggen contact met dit ‘midden’, aangezien de ziel die zich in het hiernamaals bevindt graag een boodschap aan de achterblijvers door wil geven. Dit zorgt ervoor dat mediums zich terdege bewust dienen te zijn van de informatie die doorkomt. Ze dienen dit als het ware te filteren, zodat er gerichte boodschappen uit voort komen. De boodschappen zijn dus voor jou als nabestaande fijn om te vernemen, maar het dient ook de overledene die juist graag de boodschap door wil geven aan de achterblijvers. Het contact slaat dus twee vliegen in één klap!  Zie hier welke coach over mediamieke eigenschappen beschikt. Wat is het verschil tussen een paragnost en medium? Een medium is een schakel tussen hemel en aarde. Een paragnost voelt energieën bij mensen. Hij of zij kan (soms) middels een voorwerp aanvoelen in welke staat de vraagsteller verkeerd. Een paragnost kan ook vermiste personen opsporen aan de hand van een voorwerp. Hij krijgt beelden en visioenen of/en kan helder horen en voelen.  In dit geval doet de tijd niet ter zake. Volgens universele begrippen bestaat tijd niet maar gebeurt alles op tijd. Ieder mens draagt informatie over zichzelf mee in zijn energieveld ook wel aura genoemd. De paragnost is in staat deze energie op te pakken en te vertalen. Zo kan hij bijvoorbeeld ook zien of voelen of iemand ziek is. Op die manier kan hij iemand tijdig doorsturen naar een arts. Een paragnost werkt ook vaak met hulpmiddelen zoals, kaarten en pendels. Er is een wezenlijk verschil tussen mediums en paragnosten. Het meest wezenlijke verschil tussen een medium en paragnost is dat een medium in de bovenwereld contact met overledenen kan leggen. Niet iedere paragnost is dit machtig. Boodschappen uit het hiernamaals via een betrouwbaar medium Eigenlijk geeft het woord medium al aan dat een medium in het midden staat tussen jou en de overledene. Vanuit het Latijns vertaalt, betekent medium namelijk ‘midden’. Jij als aanvrager maakt gebruik van dit ‘midden’. Maar ook overgegane zielen leggen contact met dit ‘midden’, aangezien de ziel die zich in het hiernamaals bevindt graag een boodschap aan de achterblijvers door wil geven. Dit zorgt ervoor dat mediums zich terdege bewust dienen te zijn van de informatie die doorkomt. Ze dienen dit als het ware te filteren, zodat er gerichte boodschappen uit voort komen. De boodschappen zijn dus voor jou als nabestaande fijn om te vernemen, maar het dient ook de overledene die juist graag de boodschap door wil geven aan de achterblijvers. Het contact slaat dus twee vliegen in één klap!   
Lees meer
Iemand met een gezonde persoonlijkheid is in staat zijn of haar gedrag aan te passen aan de omstandigheden en de situatie. Wanneer iemand extreme variaties van 'gewone' karaktertrekken vertoont en zich daarom niet meer goed kan aanpassen aan de omgeving, spreken we van een (meervoudige) persoonlijkheidsstoornis. Iemand is bijvoorbeeld extreem jaloers, extreem verlegen, extreem perfectionistisch of extreem gevoelig voor kritiek en ervaart daardoor allerlei problemen in het dagelijks leven. Als iemand wél extreme persoonlijkheidstrekken vertoont, maar er is géén sprake van persoonlijke problemen of problemen in de werk- of sociale omgeving mag u niet spreken van een stoornis. De diagnose persoonlijkheidsstoornis kan alleen gesteld worden door een professional, maar PsyQ heeft een zelftest persoonlijkheidsstoornissen ontwikkeld die u online kunt invullen. De uitslag van de test geeft u een indicatie of u wel of niet aan een persoonlijkheidsprobleem moet denken. Bron: psyq Zielsziekten worden in de spirituele op een andere manier benaderd en uitgelegd. Rimpels op je ziel streeft ernaar beide werelden met elkaar in contact te brengen.  Omdat de drempel hoog is bij het zoeken van hulp, kunt eerst contact opnemen met één van onze ervaringsdeskundige coaches. Het biedt u de mogelijkheid geheel anoniem uw verhaal te vertellen. Indien nodig zullen onze coaches u doorverwijzen naar de reguliere instanties.
Lees meer
De online mediums die bij ons op de advieslijn werken, hebben de nodige ervaring opgedaan om als boodschapper te fungeren. Juist doordat ze naast medium ook vaak andere disciplines machtig zijn, kunnen ze het contact op de juiste wijze interpreteren. Zo zie je vaak dat een medium tevens werkzaam is in één of meer andere functies als paragnost, coach, astroloog, raadgever, tarotist, numeroloog, engelen expert, et cetera. De spirituele wereld is hen dus niet vreemd. Maar het is lang niet iedereen gegeven om contact te leggen met overleden dierbaren.  
Lees meer
Een paragnost is vaak ook een medium. De paragnost (afgeleid van paragnosie) is een buitenzintuiglijk waarnemer. Hij ziet meer dan een gemiddeld mens. In principe zou iedereen het kunnen leren. We zijn van nature paranormaal maar leren wij niet om dit zintuig te ontwikkelen. Toch is het de aangeboren aanleg die bepaalt of iemand iets met de ‘gave’ wil doen. Iedereen kan leren piano spelen maar niet iedereen is talentvol. De befaamde pianist heeft het ervoor over om zichzelf veel te trainen. Zo is het ook met de paragnost. De paragnost kan energie vertalen in gevoelens en woorden. Wanneer hij een voorwerp vasthoudt, kan hij de energie voelen van de eigenaar. Men noemt dit psychometrie. Een paragnost kan door het invoelen beelden zien (helderziendheid) of woorden horen (helderhorend). Vaak ziet hij beelden die zijn gerelateerd aan iets uit zijn eigen leven. Hij verstaat de kunst om al deze gevoelens, beelden en woorden om te zetten naar een verhaal wat voor de vrager zeer herkenbaar kan zijn.
Lees meer
Opnieuw in verbinding met je lichaam met de Qure Heb jij het gevoel dat jij jezelf niet bent? Je voelt je op alle fronten niet fit, je ervaart vervelende, vage klachten, en je weet eenvoudig niet wat je nog kunt doen om je beter te voelen. Ondanks dat je meerdere therapieën hebt doorlopen en diverse specialisten hebt geraadpleegd. Meerdere vage klachten en blokkades staan jou in de weg om een plezierig leven te leiden. Kort gezegd: Je bent jezelf kwijt en de verbinding met je lijf is ver te zoeken. Qure met aandacht voor de oorzaak van de klachten Bij veel klachten wordt niet naar de oorzaak gekeken. Terwijl in de praktijk vaak blijkt dat klachten juist veroorzaakt zijn door een gebeurtenis, een val of ongeluk dat heeft plaatsgevonden in het verleden. Met de Qure methode kun je de oorzaak van blokkades helen zonder dat je inzicht hoeft te hebben in hoe, wat en waarom. Qure is een behandelmethode op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Deze methode is gebaseerd op de kwantumfysica waarin is aangetoond dat wij (ons systeem) uit energie, licht en informatie bestaan en dat alles met elkaar verbonden is. Je lichaam herstelt zichzelf met een beetje hulp Jouw lijf kan meer dan je denkt. En het weet wat goed voor je is. Ons lichaam heeft een zeer sterk zelfhelend vermogen. Denk maar eens aan wondjes die uit zichzelf herstellen. Iedereen, dus ook jij, hebt het vermogen om in contact te komen met jouw kern. Elk symptoom heeft een individueel verhaal te vertellen, een gebeurtenis van hetgeen jou is overkomen. Je lichaam vertelt een verhaal. Vanaf jouw eigen kern ga je oplossen. Samen met de Qure krijg je uiteindelijk inzicht in je klachten. Medium/Coach Sylvia Brink is professional Qure therapeut. Je kunt met haar in contact komen via 0909-0237 box  11
Lees meer
Iemand met een schizo typische persoonlijkheidsstoornis is altijd erg angstig. Hij of zij is aanhoudend achterdochtig en voelt zich, mede hierdoor, vrijwel steeds ongemakkelijk in gezelschap. Het is voor iemand met deze stoornis dan ook heel erg moeilijk om zichzelf staande te houden met anderen in de buurt.  Voor hun omgeving lijken mensen met een schizo typische persoonlijkheid zich dikwijls anders te gedragen. Daarom kunnen ze door anderen soms als eigenaardig of zelfs vreemd ervaren worden. Zo vinden anderen doorgaans dat mensen met deze stoornis er vreemde ideeën of overtuigingen op nahouden of dat ze zich anders (excentrieker) kleden dan anderen.  Uit onderzoek weten we dat mensen met een schizotypische persoonlijkheid hun emotionele reactie niet goed kunnen laten aansluiten op de situatie waarin zij zich bevinden. Hierdoor kan het gedrag van iemand met deze stoornis dan ook als kil, harteloos, ongeïnteresseerd of afstandelijk ervaren worden. Bijvoorbeeld wanneer hij of zij voortdurend blijft lachen als hij of zij iets heel naars vertelt. Bron: Psyq Zielsziekten worden in de spirituele op een andere manier benaderd en uitgelegd. Rimpels op je ziel streeft ernaar beide werelden met elkaar in contact te brengen.  Omdat de drempel hoog is bij het zoeken van hulp, kunt eerst contact opnemen met één van onze ervaringsdeskundige coaches. Het biedt u de mogelijkheid geheel anoniem uw verhaal te vertellen. Indien nodig zullen onze coaches u doorverwijzen naar de reguliere instanties.
Lees meer
Seksueel misbruik of seksueel geweld omvat alle seksuele handelingen die iemand gedwongen wordt uit te voeren, te ondergaan of getuige van te zijn. Bijvoorbeeld gedwongen worden iemand seksueel te bevredigen, zich voor iemand moeten uitkleden, aangeraakt worden of in een lichaamsopening binnengedrongen worden. Gedwongen worden betekent soms dat een persoon lichamelijk overweldigd of bedreigd wordt, zoals bij een aanranding of verkrachting. Maar een situatie kan als dwingend worden ervaren wanneer iemand bang of afhankelijk is van een ander. Omdat de drempel hoog is bij het zoeken van hulp, kunt eerst contact opnemen met één van onze ervaringsdeskundige coaches. Het biedt u de mogelijkheid geheel anoniem uw verhaal te vertellen zonder dat u bang hoeft te zijn voor een oordeel. Indien nodig zullen onze coaches u doorverwijzen naar de reguliere instanties.  
Lees meer
Een spiritueel coach werkt op een dieper bewustzijnsniveau. Het is een holistische benadering waarbij gekeken wordt naar het totale welzijn van de mens.  Vanuit een holistisch uitgangspunt kijkt men dus naar de wisselwerking tussen lichaam en geest. Wanneer de balans is verstoord kan een spiritueel coach helpen deze balans weer te herstellen en de cliënt bewust te maken van deze wisselwerking. Een spiritueel coach heeft zich doorgaans gespecialiseerd in diverse behandelmethoden. Op de homepage vind je een diversiteit aan spirituele coaches.
Lees meer
Een spiritueel coach werkt op een dieper bewustzijnsniveau. Het is een holistische benadering waarbij gekeken wordt naar het totale welzijn van de mens.  Vanuit een holistisch uitgangspunt kijkt men dus naar de wisselwerking tussen lichaam en geest. Wanneer de balans is verstoord kan een spiritueel coach helpen deze balans weer te herstellen en de cliënt bewust te maken van deze wisselwerking. Een spiritueel coach heeft zich doorgaans gespecialiseerd in diverse behandelmethoden. Op de homepage vind je een diversiteit aan spirituele coaches.
Lees meer
Collectief verlangen wij naar een betere wereld. Door zelf te groeien in bewustzijn, dragen we bij aan deze verandering. Dankzij de transformatie van het individu zal ook de wereld naar een hogere trilling transformeren. De transformatie heeft veel impact op onze levens. We nemen afstand van een leven waarvan we dachten dat het juist was. We maakten ons zelf wijs dat we gelukkig waren. Veel mensen zeggen hun oude baan op en het aantal echtscheidingen neemt drastisch toe. Transformeren is vergelijkbaar met het resetten van je computer. Wanneer we geboren worden zijn we pure energie zonder enige ervaring. De eerste ervaringen vinden al plaats in de baarmoeder. We zijn als een blanco schijf die gedurende het leven dichtslibt met informatie waar we gevoelsmatig niets mee kunnen.  Op dag crasht de harde schijf. We raken overbelast.  We noemen dit vaak een burn-out. We zijn energetische gevoelswezens in een fysiek lichaam. Het fysieke lichaam beschikt over een denkvermogen. Gaandeweg raken wij het contact met ons gevoel kwijt en neemt het fysieke denken het over. Iedere ziel heeft een blauwdruk. Ieder mens heeft een innerlijk weten. Alleen door het luisteren naar het gevoel kunnen we ontdekken wat onze blauwdruk is. In onze westerse maatschappij wordt ons geleerd dat we ons verstand moeten gebruiken. We moeten diploma’s behalen. We groeien op in een systeem dat robotjes van ons maakt. We worden geprogrammeerd op het behalen van winsten en worden gedwongen om te presteren. Ons zelfbeeld is ook geprogrammeerd door onze omgeving. Sommige mensen groeien op met de frustraties en negatieve levenshouding van hun ouders. De rode draad van het familiekarma wordt automatisch (onbewust) doorgegeven aan het nageslacht.  Maar ook in gezinnen waar de lat hoog ligt, kan het moeilijk zijn jezelf te zijn of te worden. Wanneer je je eigen plan trekt, word je al snel gezien als een outlaw. We kijken vervolgens door de afkeurende ogen van anderen naar ons zelf. Dit heeft een negatieve impact op ons zelfbeeld. We zijn vergeten hoe waardevol we werkelijk zijn. Transformatie ontstaat vaak na een crash of mental breakdown. Men ontdekt dat men is overladen met overtuigingen van de opvoeders en de omgeving. Al deze overtuigingen gaan dwars tegen het persoonlijke gevoel in.  Je bent jezelf letterlijk verloren. Transformatie verloopt in verschillende stadia. De innerlijke pijn wordt opnieuw doorleeft om het vervolgens te begrijpen en te verwerken. Er volgt een vergevingsproces Geleidelijk laat je alle oude overtuigingen die niet goed voelen los Er ontstaat ruimte voor nieuwe invulling die past bij jouw gevoelswereld. Sommige ondergaan zelfs een verjongingsproces. Oude angsten maken plaats voor ondernemingslust Je voelt je letterlijk als herboren. Voor het aangaan van het transformatieproces is veel moed vereist. Mensen die niet kunnen wennen aan de nieuwe jij, kunnen zich van je afkeren. Door de grote besluiten die je neemt zal men proberen jou opnieuw te overtuigen dat je je ‘verstand’ bent verloren.  Het komt eropaan hoe sterk je in je eigen kracht kunt staan om het proces te voltooien. Wat levert het op? Je zult je bevrijdt voelen van opgelegde normen en waarden. Je zult je bewust worden van de manipulaties om je heen. Je komt in je eigen kracht Je voelt je verlost van een enorme drukkende last Je kunt nu beter creëren vanuit je gevoel Je leert te vertrouwen op je gevoel. Je bent 100% jezelf Je hebt een goede relatie met jezelf Je hebt geen externe relatie meer nodig om je compleet te voelen   Alle coaches kunnen je bijstaan tijdens transformatieprocessen Bel 0909-0237 of kijk op de homepage welke coaches er nu voor jou aanwezig zijn.
Lees meer
Collectief verlangen wij naar een betere wereld. Door zelf te groeien in bewustzijn, dragen we bij aan deze verandering. Dankzij de transformatie van het individu zal ook de wereld naar een hogere trilling transformeren. De transformatie heeft veel impact op onze levens. We nemen afstand van een leven waarvan we dachten dat het juist was. We maakten ons zelf wijs dat we gelukkig waren. Veel mensen zeggen hun oude baan op en het aantal echtscheidingen neemt drastisch toe. Het proces van spirituele bewustwording is waarschijnlijk niet het eerste waaraan je denkt als je op zoek gaat naar wegen om los te breken uit je huidige situatie.  Bewustwording ontstaat vanuit de behoefte om dichter bij je eigen waarheid te komen. DE WAARHEID bestaat namelijk niet. Ieder mens heeft zijn eigen waarheid. Vanuit transformatie (zie uitleg transformatie) zul je jouw eigen waarheid omarmen zonder dat je behoefte hebt dit op anderen over te brengen. Je bent je ervan bewust dat iedereen zijn eigen waarheid (be)leeft.  Bewustwording gaat meestal vooraf aan het transformatieproces. In de spirituele wereld noemt men dit ook wel ontwaken. Het is als wakker worden uit een vervelende droom. Alle coaches kunnen je bijstaan tijdens bewustwordingsprocessen  Bel 0909-0237 Kijk op de homepage welke coaches er nu voor jou aanwezig zijn.
Lees meer
De Tarot is een kaartspel van achtenzeventig kaarten, dat vanaf het midden van de vijftiende eeuw in verschillende delen van Europa werd gespeeld. Het heeft vier kleuren die overeenkomen met de vier kleuren van het moderne spel van 52 kaarten. In het moderne kaartspel ontbreekt de Grote Arcana. De Joker in sommige moderne kaartspellen is, in tegenstelling tot wat soms wordt verondersteld, niet rechtstreeks afgeleid uit de Dwaas. Terwijl de Dwaas al sinds de 15e eeuw deel uitmaakte van de tarot, werd de joker (jester) pas in de 19e eeuw geïntroduceerd in het kaartspel. De Tarot wordt tegenwoordig gebruikt in een psychologische reading. Middels de kaarten wordt zichtbaar uit welke situatie de vrager komt, waar hij nu staat en welke lessen uit het verleden nodig waren om in de toekomst de juiste keuzes te kunnen maken. Enkele coaches van Rimpels op je ziel gebruiken de Tarotkaarten als een wegwijzer tijdens het consult. Het is een mooi hulpmiddel in transformatieprocessen.
Lees meer
Toekomst voorspellen is relatief. Volgens de kwantumtheorie bestaat tijd niet maar gebeurt alles in het Nu. Er is dus geen verleden, heden of toekomst. In onze aardse beleving is er echter een tijdspanne waarin alles zich voltrekt. Voor ons als mens is er een gisteren, een vandaag en een morgen.  Bij mediamieke mensen vervagen de grenzen van de aardse tijdspanne. Zij zien verleden, heden en toekomst. Het toekomst voorspellen is helaas een lapmiddel om iemand iets voor te spiegelen. Dat kan echter een zeer positieve uitwerking hebben. Het kan net dat ene duwtje in de rug zijn zodat iemand weer in zichzelf gaat geloven.  Het kan ervoor zorgen dat iemand zijn schouders er weer onder zet wanneer hij de moed is verloren. Sommige coaches van Rimpels op je ziel zijn ook helderziend. Zij realiseren zich echter als geen ander dat het minstens zo belangrijk is om te vertellen hoe je bepaalde blokkades kunt overwinnen. Dit is nodig om je toekomst te verwezenlijken zoals je dat graag zou willen. Zij spreken niet over toekomstvoorspellingen maar over toekomstmogelijkheden. De meeste paranormale lijnen zijn opgericht vanuit enkel commerciële belangen. Het zijn slimme marketeers die profijt zien in de zwakte van de mens. Het is de hang naar mysterie die het succes van deze lijnen bepaalt. De mediums worden aangeprezen als kermisattracties. In feite is daar niets mis mee. Het is immers ook een behoefte die wordt vervuld. Zonder vraag ook geen aanbod. Vertel de mensen wat ze graag willen horen en het geld stroomt vanzelf binnen. Dat sluit echter niet uit dat ook op deze lijnen integere mensen werken die wel degelijk meewerken aan de algemene bewustwording. Het leven kan pas veranderen wanneer jezelf verandert. Dit is de basis van een mooie toekomst. Wie passief op de bank hangt, kan zich eindeloos vermaken met het bellen naar waarzeggers maar zal er feitelijk nooit iets veranderen.
Lees meer
Het trance mediumschap is een zware discipline. Het medium geeft zijn lichaam in bruikleen. Dit is fysiek en geestelijk zeer zwaar en niet geheel zonder risico’s. Het medium gaat in diepe meditatie waarna een entiteit of lichtwezen het lichaam en het spraakvermogen van het medium overneemt. Op die manier kan deze rechtstreeks vanuit de lichtsferen boodschappen doorgeven aan de fysieke wereld. Deze mediums zijn schaars in Nederland maar komen deze wel veel voor in Engeland.
Lees meer
Transformeren is vergelijkbaar met het resetten van je computer. Wanneer we geboren worden zijn we pure energie zonder enige ervaring. De eerste ervaringen vinden al plaats in de baarmoeder. We zijn als een blanco schijf die gedurende het leven dichtslibt met informatie waar we gevoelsmatig niets mee kunnen.  Op dag crasht de harde schijf. We raken overbelast.  We noemen dit vaak een burn-out. We zijn energetische gevoelswezens in een fysiek lichaam. Het fysieke lichaam beschikt over een denkvermogen. Gaandeweg raken wij het contact met ons gevoel kwijt en neemt het fysieke denken het over. Iedere ziel heeft een blauwdruk. Ieder mens heeft een innerlijk weten. Alleen door het luisteren naar het gevoel kunnen we ontdekken wat onze blauwdruk is. In onze westerse maatschappij wordt ons geleerd dat we ons verstand moeten gebruiken. We moeten diploma’s behalen. We groeien op in een systeem dat robotjes van ons maakt. We worden geprogrammeerd op het behalen van winsten en worden gedwongen om te presteren. Ons zelfbeeld is ook geprogrammeerd door onze omgeving. Sommige mensen groeien op met de frustraties en negatieve levenshouding van hun ouders. De rode draad van het familiekarma wordt automatisch (onbewust) doorgegeven aan het nageslacht.  Maar ook in gezinnen waar de lat hoog ligt, kan het moeilijk zijn jezelf te zijn of te worden. Wanneer je je eigen plan trekt, word je al snel gezien als een outlaw. We kijken vervolgens door de afkeurende ogen van anderen naar ons zelf. Dit heeft een negatieve impact op ons zelfbeeld. We zijn vergeten hoe waardevol we werkelijk zijn. Transformatie ontstaat vaak na een crash of mental breakdown. Men ontdekt dat men is overladen met overtuigingen van de opvoeders en de omgeving. Al deze overtuigingen gaan dwars tegen het persoonlijke gevoel in.  Je bent jezelf letterlijk verloren. Transformatie verloopt in verschillende stadia. De innerlijke pijn wordt opnieuw doorleeft om het vervolgens te begrijpen en te verwerken. Er volgt een vergevingsproces Geleidelijk laat je alle oude overtuigingen die niet goed voelen los Er ontstaat ruimte voor nieuwe invulling die past bij jouw gevoelswereld. Sommige ondergaan zelfs een verjongingsproces. Oude angsten maken plaats voor ondernemingslust Je voelt je letterlijk als herboren. Voor het aangaan van het transformatieproces is veel moed vereist. Mensen die niet kunnen wennen aan de nieuwe jij, kunnen zich van je afkeren. Door de grote besluiten die je neemt zal men proberen jou opnieuw te overtuigen dat je je ‘verstand’ bent verloren.  Het komt eropaan hoe sterk je in je eigen kracht kunt staan om het proces te voltooien. Wat levert het op? Je zult je bevrijdt voelen van opgelegde normen en waarden. Je zult je bewust worden van de manipulaties om je heen. Je komt in je eigen kracht Je voelt je verlost van een enorme drukkende last Je kunt nu beter creëren vanuit je gevoel Je leert te vertrouwen op je gevoel. Je bent 100% jezelf Je hebt een goede relatie met jezelf Je hebt geen externe relatie meer nodig om je compleet te voelen   Alle coaches kunnen je bijstaan tijdens transformatieprocessen Bel 0909-0237 of kijk op de homepage welke coaches er nu voor jou aanwezig zijn.  
Lees meer
 Universele energie is een vitale kracht. Alles wat leeft, mensen, dieren, planten en micro-organismen hebben voor de activering van hun lichaamsfuncties Universele Energie nodig. Ieder mens beschikt over Universele Energie. Als je deze energie op een positieve wijze op een ander kunt overdragen, dan ben je instaat om een genezingsproces op gang te brengen. Met Universele Energie draag je een onbeperkte hoeveelheid energie over op een ander, de therapeut is te beschouwen als een doorgeefluik, hij geeft geen energie van zicht zelf, hij geeft slechts energie door. Deze energie heeft een genezende werking, waardoor verlichting van de klachten ontstaat of de klachten zelfs geheel verdwijnen. De energie wordt verdeeld en uitgestuurd naar alle organen, weefsels en cellen, hierdoor wordt het lichaam heilzaam gevoed en alle lichaamsfuncties doen er hun voordeel mee. De Universele Energie vitaliseert de cellen van de zieke weefsels en bevordert de normale lichaamsfuncties. Behandeling met Universele Energie kan nooit ten kwade werken, het kan met iedere andere behandeling gecombineerd worden. De universele energie vormt de basis voor de meeste alle spirituele geneeswijzen en kan ook op afstand gegeven en ontvangen worden. Je kunt de universele energie ook gebruiken voor je zelfgenezende vermogen. 
Lees meer
Een toestand waarin een persoon fysiek en-of mentaal van een gewoonte of stof afhankelijk is. De meest voorkomende verslavingen zijn; alcohol en drugs, roken, gokken en gamen, seks en eetverslaving. Wanneer ben je verslaafd? Wanneer je niet meer de drang kunt beheersen tot het gebruik van die middelen waarvan je lichamelijk en/of geestelijk afhankelijk bent geworden. Er zijn twee soorten verslavingen. Namelijk de verslaving aan stoffen/middelen en verslaving aan gedrag/handelingen. Verslaving aan stoffen Bijvoorbeeld een verslaving aan alcohol, nicotine, drugs, etc.… Bij een verslaving aan stoffen of middelen wordt de verslaving in stand gehouden door het blijven gebruiken van middelen. Lees op ggzinterventie.nl/wat-is-verslaving meer over de verschillende middelen verslavingen zoals: Alcoholverslaving, Cocaineverslaving. GHBverslaving, Medicijnverslaving en Wietverslaving Verslaving aan gedrag Bijvoorbeeld een verslaving aan gamen, shoppen, gokken, etc.… Bij een verslaving aan gedrag ontstaat er een kick door handelingen die worden uitgevoerd waardoor je dit wilt blijven herhalen. Lees meer op ggzinterventie.nl/wat-is-verslaving over de verschillende gedrag verslavingen zoals: Gokverslaving, Game/internetverslaving, Seksverslaving, en Werkverslaving Hoe herken je verslavingsgedrag? Als je verslaafd bent dan vertoon je verslavingsgedrag. Je zult het volgende kunnen ervaren: Je bent constant bezig met het middel om een bepaald effect te bereiken. Door verlangen (hunkering of zucht) ontstaat een herhalend patroon. Dit patroon is niet of nauwelijks te doorbreken. Je dagelijkse leven lijdt hieronder. Bron: ggzinterventie.nl/wat-is-verslaving   Omdat de drempel hoog is bij het zoeken van hulp, kunt eerst contact opnemen met één van onze ervaringsdeskundige coaches. Het biedt u de mogelijkheid geheel anoniem uw verhaal te vertellen. Indien nodig zullen onze coaches u doorverwijzen naar de reguliere instanties.  
Lees meer
Voor veel mensen is het moeilijk om te praten vanuit een stoel en omdat het op dat moment wordt verwacht. Tijdens een wandeling verloopt een gesprek meestal meer spontaan. Herken jij jezelf hierin en houd je van wandelen dan is het fijn om een wandel coaching af te spreken. De natuur als energiebron De natuur biedt ons rust en inspiratie zodat we sneller tot andere, soms verrassende inzichten komen. Ook zijn er veel mindfull momenten. Even stilstaan en heel bewust de prachtige wolkenlucht bewonderen. Even in het zand zitten en kijken naar de beginnende kitesurfer die steeds weer opnieuw op zijn plank probeert te klimmen. De metaforen worden als vanzelfsprekend aangereikt. Het doet ons beseffen dat wij één zijn met de krachtige elementen. Dit zorgt ervoor dat we ons weer verbonden voelen met de universele energie. Kijk voor meer info op https://www.rimpelsopjeziel.nl/praktijk-ana
Lees meer

Referenties